Ar-lein, Mae'n arbed amser

Addysg yn y Cartref i’ch Plentyn

Ymweliadau Cartref

Ymweliadau Cartref

Mae angen i’r Awdurdod Lleol gael ei bodloni bod eich plentyn yn derbyn darpariaeth addysgol briodol.

Dysgu ac Addysgu

Dysgu ac Addysgu

Mae rhieni plant a addysgir gartref yn gyfrifol am addysg eu plant, ond mae gan Gyngor Merthyr ddyletswydd gyfreithiol i sicrhau bod yr addysg maent yn ei dderbyn yn briodol.

Addysg Gartref Ddewisol (AGDd)

Addysg Gartref Ddewisol (AGDd)

Mae rhai rhieni yn dewis addysgu eu plant gartref am amryw o resymau. Mae’r Awdurdod Lleol (ALl) yn cefnogi hawl rhieni i addysgu eu plant gartref.