Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gwasanaeth Cerdd

Gwasanaeth Cerdd

Gwasanaeth Cerdd

Gwybodaeth am Offerynnol, Lleisiol a'r Cwricwlwm cerddoriaeth darpariaeth

Offerynnol a Lleisiol

Offerynnol a Lleisiol

Mae gwersi offerynnol/lleisiol ar gael bob wythnos gan Diwtoriaid Cerdd Peripatetig yn ysgolion/colegau CBSMT a hynny yn rhad ac am ddim

Cwricwlwm

Cwricwlwm

Mae’n bwysig ein bod yn parhau i ganu ein hofferynnau a chanu a hynny er budd ein hiechyd a’n llesiant!

All-gwricwlaidd

All-gwricwlaidd

Hysbysrwydd am Ganolfan Gerddoriaeth Ieuenctid Merthyr Tudful

Y Cynllun Cerddoriaeth Genedlaethol

Y Cynllun Cerddoriaeth Genedlaethol

Bydd y Cynllun Cerddoriaeth Genedlaethol yn dechrau cael ei weithredu ar draws Cymru o fis Medi 2022