Ar-lein, Mae'n arbed amser

Asesiad Digonedd Chwarae

Mae’n rhaid i bob awdurdod lleol yng Nghymru gwyblhau Asesiad Digonedd Chwarae (ADCh) bob tair blynedd. Mae adborth gan blant, pobl ifanc, rhieni/gwarcheidwaid, a budd ddeiliaid yn cael ei ddefnyddio i benderfynu os oes digon o gyfleoedd chwarae yn lleol i blant a phobl ifanc.

Adroddiad ADCh 2022

ADCh 2022 - Fersiwn hawdd ei ddarllen

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch: enquiries.play@merthyr.gov.uk

Cysylltwch â Ni