Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cais am le mewn Ysgol

Os hoffech wneud cais am le ysgol, dewiswch un o'r dolenni isod

Admission arrangements for 2019 to 2020

How school places will be allocated for 2019 - 2020.

Derbyniadau Ysgolion

Gwybodaeth am Dderbyniadau Ysgolion

Derbyniadau cyn meithrin ac i’r ysgol feithrin

Ymgeisio am le cyn meithrin neu mewn ysgol feithrin 2020.

Derbyniadau i ddosbarth Derbyn ysgolion cynradd

Ymgeisio am le newydd mewn dosbarth derbyn ysgol gynradd ar gyfer Medi 2021.

Derbyniadau i ysgolion uwchradd

Ymgeisio am le Blwyddyn 7 mewn ysgol uwchradd ar gyfer Medi 2021.

Gwiriwch dalgylchoedd ysgolion

Medrwch wirio dalgylchoedd ysgolion ym Merthyr Tudful drwy ddefnyddio ein map ar-lein.

In-Year Admissions or Transfers

How to apply for an in year admission or transfer.

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y