Ar-lein, Mae'n arbed amser

Llywodraethwyr Ysgol

Rôl Llywodraethwr Ysgol

Gwirfoddolwyr yw llywodraethwyr, ac maent yn cydweithio’n glòs â Phenaethiaid a staff ysgolion fel rhan o’r strwythur arwain a rheoli cyffredinol.

Gwneud cais i fod yn Llywodraethwr Ysgol

Ffurflen Gais Llywodraethwyr Cynrychiolydd o’r Awdurdod Lleol.

Seddi Gwag

Manylion o swyddi Llywodraethwyr Ysgol gwag ym Merthyr Tudful.

Tîm Cefnogi Llywodraethwyr

Sut i gysylltu â’r Tîm Cymorth i Lywodraethwyr.

Blogs

Mae Merthyr Tudful Eich Angen Chi…