Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cefnogaeth i Grwpiau Lleiafrifol

Cefnogaeth ac Addysg Teithwyr

Mae gan bob rhiant yn cynnwys Sipsiwn/Teithwyr, ddyletswydd gyfreithiol i sicrhau addysg effeithiol i’w plant.

Cefnogaeth i blant yn dysgu Saesneg

Mae nifer o blant mewn ysgolion ar hyd yr Awdurdod Lleol lle nad y Saesneg yw eu hiaith gyntaf.

Gweithio gyda Grwpiau Ethnig Lleiafrifol

Gweithio gyda Grwpiau Ethnig Lleiafrifol