Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gweithio gyda Grwpiau Ethnig Lleiafrifol

Hyfforddiant

Mae dewis o fideos hyfforddiant ar-lein ar gael i staff Ysgol sy’n cefnogi plant gyda Saesneg fel Iaith Ychwanegol (SIY).

Adnoddau

Mae gan y Ganolfan SIY/ST lyfrgell gynhwysfawr o adnoddau dysgu, llyfrau mewn aml iaith sydd ar gael i’w benthyg.

Y Ganolfan SIY

Mae’r Ganolfan SIY/ST yn Nhŷ Dysgu Dowlais yn cynnwys ystafell yn llawn adnoddau ble gall plant sy’n newydd i Saesneg neu yn newydd i’r iaith dderbyn cefnogaeth ieithyddol ddwys.