Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gwybodaeth am barcio - meysydd parcio, bathodynnau glas a dirwyon parcio.

Costau Parcio

Costau parcio, ffonio a thalu a thrwyddedau parcio

Trwyddedau Parcio

Ffioedd trwyddedau parcio a sut i wneud cais am un

Bathodyn Glas

Sut i wneud cais neu adnewyddu Bathodyn Glas.

Lleoedd parcio anabl

Gall unrhyw un a chanddynt Fathodyn Glas ddefnyddio lle parcio i Bobl Anabl.

Talu neu Apelio yn erbyn Dirwy Parcio

Talu neu Apelio yn erbyn Dirwy Parcio

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y