Ar-lein, Mae'n arbed amser

Parcio

Darganfyddwch wybodaeth am feysydd parcio, trwyddedau parcio, problemau’r ffordd a’r briffordd, teithio consesiynol a mwy.

Map Lleoliad Maes Parcio

Map rhyngweithiol o leoliadau Meysydd Parcio yng Nghanol y Dref.

Costau Parcio

Costau parcio, ffonio a thalu a thrwyddedau parcio.

Trwyddedau Parcio

Ffioedd trwyddedau parcio a sut i wneud cais am un.

Cynllun y Bathodyn Glas

Sut i wneud cais neu adnewyddu Bathodyn Glas.

Lleoedd Parcio Anabl

Gall unrhyw un a chanddynt Fathodyn Glas ddefnyddio lle parcio i Bobl Anabl.

Talu neu Apelio yn erbyn Dirwy Parcio

Mae dirwyon parcio’n cael eu gweinyddu gan Grŵp Parcio De Cymru.