Ar-lein, Mae'n arbed amser

palmentydd

Gwybodaeth am gynnal a chadw palmantau.

Palmentydd - anaf personol

Beth i’w wneud os ydych wedi dioddef anaf personol.

Slabiau sydd wedi'u dwyn

Gwybodaeth am ddwyn cerrig palmant, cerrig llorio a chloriau twll caead.

Palmentydd rhwystrau

Report a pavement obstruction.

Parcio ar Balmentydd

Y rheswm pam bod parcio ar balmentydd yn broblem a’r camau y mae’r Cyngor yn eu cymryd i’w datrys.