Ar-lein, Mae'n arbed amser

Rhoi gwybod am Broblemau Priffyrdd Cyffredinol

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn er mwyn rhoi gwybod am broblem briffyrdd cyffredinol.

Wrth roi gwybod am Broblemau Priffyrdd, rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch am y math o broblem a lleoliad y digwyddiad i’n helpu i ddelio gyda’r broblem.

Nodwch fod ffurflenni ar-lein ar gael i roi gwybod am y canlynol:

Os yw’r mater hwn yn cynnwys cerbydau sy’n peri rhwystr ar y briffordd, dylai eich mater gael ei gyfeirio yn gyntaf at Heddlu De Cymru drwy gysylltu â 101.

NODER: nid cyfrifoldeb yr awdurdod yw cynnal a chadw cefnffyrdd yr A470, A4060 na’r A465 (Ffordd Blaenau’r Cymoedd) na’r M4. Cyfrifoldeb Asiant Cefnffyrdd De Cymru ydyn nhw a dylai pob problem gael ei hadrodd yn ôl iddyn nhw’n uniongyrchol drwy ffonio  0300 123 1213