Ar-lein, Mae'n arbed amser

Polisi Parcio Preswylwyr

Mae’r Cyngor wedi cyflwyno nifer o gynlluniau trwydded parcio ar y stryd i breswylwyr sydd ar gadw i breswylfeydd gerllaw.

Mae’r cynlluniau’n galluogi parcio a gorfodaeth 24 awr sy’n gyfrifoldeb i’r Cyngor. O ganlyniad gall unrhyw gerbyd a gaiff ei ganfod wedi ei barcio yn y lleoliadau hyn, heb drwydded ddilys, ddisgwyl cael hysbysiad cosb benodedig.

Cais am Gynllun Parcio i Breswylwyr

I ymgeisio an Gynllun Parcio i Breswylwyr, defnyddiwch ein ffurflen gais ar-lein.

Gwybodaeth bellach:

Gweithdrefn Parcio i Breswylwyr, Meini Prawf a Gwybodaeth Bellach

 

Cysylltwch â Ni

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y