Ar-lein, Mae'n arbed amser

Twmpathau arafu

Caiff sawl ffurf o fesurau gostegu traffig eu defnyddio ledled y Cyngor Bwrdeistref i reoli cyflymder traffig ac i wella diogelwch pob dosbarth o ddefnyddiwr. Mae’r rhain yn amrywio o gynlluniau twmpathau cyflymder i barthau 20 milltir yr awr a pharthau cartref. Mae’r Cyngor yn derbyn nifer o geisiadau am fesurau gostegu traffig ac mae’r Adran Rheoli Traffig felly’n rhoi blaenoriaeth i’r holl geisiadau. 

 

Cais am Fesur Gostegu Traffig

Am unrhyw geisiadau am Fesurau Gostegu Traffig defnyddiwch ein ffurflen gais ar-lein.

 

 

Cysylltwch â Ni

Oeddech chi’n chwilio am?