Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cŵn yn cyfarth

Mae pob ci’n cyfarth o bryd i’w gilydd ond os yw’r ci ar ei ben ei hun am gyfnodau hir neu’n diflasu gall y cyfarth ddod yn broblem.

Cyn cysylltu â ni neu’r heddlu, siaradwch â’r perchennog. Efallai nad ydyn nhw’n ymwybodol o’r broblem, er enghraifft os ydyn nhw’n gweithio trwy’r dydd. Dywedwch wrthyn nhw pryd mae’r ci yn cyfarth ac am ba hyd.

Os nad yw hyn yn gweithio, dywedwch wrthym gan ddefnyddio ein ffurflen adrodd gyffredinol.

A oeddech yn chwilio amdano?