Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gwarchodfeydd Natur

Mae nifer o warchodfeydd natur ac ardaloedd cadwraeth gwarchodedig sy'n eiddo i, ac yn cael eu gweithredu a'u rheoli gan amryw o sefydliadau ar draws y Fwrdeistref Sirol yn cynnwys nifer o wahanol gynefinoedd, rhywogaethau a dynodiadau.  Mae Gwarchodfeydd Natur yn cynnwys: 

  • Gwarchodfa Natur Leol/SoDdGA Cwm Taf Fechan – Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru/CBS Merthyr Tudful/Preifat
  • SoDdGA Cwm Glo a Glyndyrus - Preifat
  • Gwarchodfa Natur Cilsanws – Cymdeithas Naturiaethwyr Merthyr Tudful a'r Cylch
  • Pwll Webber a Gwarchodfa Natur Jack’s Wood - Cymdeithas Naturiaethwyr Merthyr Tudful a'r Cylch
  • SoDdGA Coetir Cymunedol Penmoelallt - Cymdeithas Naturiaethwyr Merthyr Tudful a'r Cylch/Comisiwn Coedwigaeth Cymru
  • Gwarchodfa Natur Pontygwaith – Preifat/Cymdeithas Bysgota Merthyr Tudful
  • SoDdGA Gwarchodfa Natur Darren Fach– Preifat/Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Brycheiniog