Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cadwraeth

Ardaloedd cadwraeth ac asedau treftadaeth.

Ardaloedd Cadwraeth

Gweld ein rhestr o ardaloedd cadwraeth a rheolau cynllunio ar gyfer gwaith mewn ardal gadwraeth.

Map Treftadaeth

Map rhyngweithiol o'r holl asedau treftadaeth yn y Fwrdeistref Sirol

Adeiladau Rhestredig

Gwybodaeth am Adeiladau Rhestredig ac Adeiladau Rhestredig Lleol, rheolau a chyfarwyddyd.

Henebion Rhestredig

Gwybodaeth am adfeilion neu strwythurau archeolegol.

Erthygl 4

Cyfyngu ar yr Hawliau Datblygu a Ganiateir mewn ardaloedd cadwraeth.

Parciau a Gerddi Cofrestredig

Cofrestr parciau a gerddi hanesyddol sydd o bwys cenedlaethol.