Ar-lein, Mae'n arbed amser

Chwiliad Pridiannau Tir Lleol – Chwiliad Personol

Os ydych yn aelod o’r cyhoedd ac am gyflawni eich chwiliad eich hun o’r gofrestr Pridiannau Tir Lleol, rhaid bod gwybodaeth trawsgludiaeth gennych o ran chwiliadau eiddo e.e. Asiantaeth Chwiliad Personol. Os nad yw’r wybodaeth hon gennych rydym yn eich cynghori i chwilio am gyngor cyfreithiol oddi wrth gyfreithiwr trawsgludo i sicrhau fod holl agweddau’r gwaith yn cael eu cyflawni’n iawn.

Os ydych am gyflawni chwiliad personol, cysylltwch â LandCharges@merthyr.gov.uk gan gyflwyno cynllun(iau) o’r tir/eiddo i’w chwilio ynghyd â llythyr eglurhaol yn datgan eich enw, enw’r cwmni, dyddiad a rhestr fynegai o’r holl eiddo sydd i’w chwilio. Os ydych am gael gwybodaeth oddi wrth adrannau eraill, rhaid i chi ymweld â nhw’n uniongyrchol i dalu’r ffioedd gofynnol.

Cysylltwch â Ni