Ar-lein, Mae'n arbed amser

Archwiliad CDLl – Sesiynau Gwrandawiad

Archwiliad CDLl – Sesiynau Gwrandawiad.

Archwiliad CDLl – Sesiynau Gwrandawiad

Archwiliad CDLl – Sesiynau Gwrandawiad.

Gwrandawiad 1: Paratoad o’r cynllun (25 Meh)

Gwrandawiad 1: Paratoad o’r cynllun (25 Meh)

Gwrandawiad 2: Strategaeth y Cynllun (25 Meh)

Gwrandawiad 2: Strategaeth y Cynllun (25 Meh)

Gwrandawiad 3: Tai (26 Meh)

Gwrandawiad 3: Tai (26 Meh)

Gwrandawiad 4: Dyraniadau safleoedd (27 Meh)

Gwrandawiad 4: Dyraniadau safleoedd (27 Meh)

Gwrandawiad 5: Masnachol (28 Meh)

Gwrandawiad 5: Masnachol (28 Meh)

Gwrandawiad 6: Rheoli Datblygiad 1 (2 Gorff)

Gwrandawiad 6: Rheoli Datblygiad 1 (2 Gorff)

Gwrandawiad 7: Rheoli Datblygiad 2 (3 Gorff)

Gwrandawiad 7: Rheoli Datblygiad 2 (3 Gorff)

Gwrandawiad 8: Ynni adnewyddadwy, mwynau, monitro a materion eraill (4 Gorff)

Gwrandawiad 8: Ynni adnewyddadwy, mwynau, monitro a materion eraill (4 Gorff)

Gwrandawiad 9: Reserve (5 Gorff)

Gwrandawiad 9: Reserve (5 Gorff)