Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gwrandawiad 3: Tai (26 Meh)

Mer 26 Meh 2019 am 10:00 – Tai

Agenda

Rhestr o gyfranogwyr ac unrhyw ddatganiadau pellach a gyflwynwyd:

ID – Cynrychiolydd / Asiant

Cyflwyno Datganiad Pellach

Presennol 

MTCBC

 M3-MTCBC

Y

115 - Marvel Cyf cynrychiolwyd gan WYG

 -

 N

116 - Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi

 M3-116 HBF

 Y

207 - Ymddiriedolaeth Treftadaeth Merthyr Tudful  

 M3-207 MTHT

 Y

258 - Elan Homes Cyf  cynrychiolwyd gan JCR Cynllunio Cyf 

 -

 Y

 DATGANIADAU ANGHYFRANOGOL:

 

 

 101 - Llywodraeth Cymru

 M3-101 WG

 N

 

 

 

ED045 - Schedule Wythnos 1 Pwyntiau Gweithredu sy’n codi o Wrandawiadau 1 i 5 (11.07.19)

ED046 - Housing and population statistics submitted by MT Heritage Trust in response to AP3.1

Cysylltwch â Ni