Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gwrandawiad 9: Cyflenwad Tir Tai a dyraniadau safle

 Mercher 21 Awst 2019 am 10:00 - Cyflenwad Tir Tai a dyraniadau safle

ED052 - Agenda ar gyfer Gwrandawiad 9 - Tai a materion eraill

ED052a - Nodyn atodol ar gyfer Gwrandawiad 9 

ED053 - Datganiad y Cyngor ar gyfer Gwrandawiad 9 - Dyraniadau/cyflenwad Tai a materion eraill (20.08.19)

Rhestr o gyfranogwyr ac unrhyw ddatganiadau pellach a gyflwynwyd:

ID – Cynrychiolydd / Asiant

Cyflwyno Datganiad Pellach

Presennol 

MTCBC

 -

 Y

207 - Ymddiriedolaeth Treftadaeth Merthyr Tudful 

 -

 Y

287 - Mr Jim Davies – SW3.31

 Y

289 - Mr Paul Price / Mrs Shirley Price – SW3.31 ac ar ran Preswylwyr Cwrt Nant Llwynog – SW3.34

   Y

333 - Mr Spencer Lees – SW3.5

 -  N

ED054 – Amserlen Pwyntiau Gweithredu sy’n codi o Wrandawiad 9 (22.08.19)

Cysylltwch â Ni