Ar-lein, Mae'n arbed amser

Eiriolaeth i Ofalwyr

Mae eiriolaeth yn broses o gefnogi a galluogi pobl i fynegi’u barn a’u pryderon, cael mynediad at wybodaeth a gwasanaethau ac amddiffyn a hyrwyddo’u hawliau a’u cyfrifoldebau.

Mae gwasanaethau eiriolaeth ar gael gan:

Mae Canolfan Dewis ar gyfer Byw’n Annibynnol yn darparu eiriolaeth i oedolion ag anabledd dysgu.

Rhif ffôn:  01443 827930

www.dewiscil.org.uk

Mae MIND Merthyr a’r Cymoedd yn cynnig eiriolaeth i bobl â phroblemau iechyd meddwl

Rhif ffôn: 01685 727522

info@matvmind.org

Mae Cymdeithas Alzheimer yn cynnig eiriolaeth i bobl sy’n byw â dementia

Rhif ffôn: 01685 353950

www.alzheimers.org.uk

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r Swyddog Gwybodaeth a Datblygiad Gofalwyr ar 01685 353907.

DEWIS Cymru

Cysylltwch â Ni