Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

Cael gwybod am Wasanaethau Cymdeithasol a Lles Merthyr Tudful a sut i ofyn am gymorth i chi eich hun neu rywun arall.

Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Rydym yn darparu ystod o wasanaethau cefnogi i oedolion a phobl hŷn y mae angen cefnogaeth arnynt.

Gofal Cymdeithasol i Blant

Cadw plant yn ddiogel a gwybodaeth am ofal plant, maethu a gofal a chymorth.

Dewis Cymru Cyfeiriadur Gwybodaeth

Ystod o wybodaeth ac adnoddau yn eich ardal i roi cymorth a gwella’ch lles.

Ymgyrch Denu Gweithwyr Cwm Taf Morgannwg

#Gofalwn Mae Ymgyrch Denu Gweithwyr Cwm Taf Morgannwg yn un sy'n falch o hyrwyddo ymwybyddiaeth o'r amrywiaeth o swyddi gwerth chweil sydd i'w cael yn y maes Gofal, ar draws Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Phen-y-bont ar Ogwr (Cwm Taf Morgannwg).

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y