Buddsoddi ym Merthyr

Ar-lein, Mae'n arbed amser

Buddsoddi ym Merthyr

Mae 'Buddsoddi ym Merthyr' yn rhoi'r cyfle i chi gael mynediad at a gweld eiddo busnes gwag a thir oddi fewn i ardal Merthyr Tudful.

Eiddo ym Merthyr Tudful

Eiddo busnes cyfredol a thir sydd ar gael ar werth neu ar rhent um Merthyr Tudful.

Cymorth a chyngor ar fusnes

O grantiau a benthyciadau busnes i gyngor ar fusnes a chymorth i ddechrau busnes.

Cynllunio

Mae ein hadran cynllunio yma i’ch helpu i fuddsoddi a thyfu’ch busnes. Darganfyddwch sut y gallwn helpu.

Pam Merthyr Tudful?

Pam ddylech chi ddewis Buddsoddi Merthyr Tudful?

Chwilio am safleoedd busnes

Gweld rhestr gyfredol o dir ac eiddo sydd ar werth

Gosod eiddo masnachol

Gwybodaeth am swyddfeydd sydd gan y Cyngor I’w rhentu

Rheoli Ystadau

Gwybodaeth ar amrywiaeth o ardaloedd mae’n tîm ystadau yn delio a nhw gan gynnwys cael a chael gwared ar dir