Ar-lein, Mae'n arbed amser

Tir, Eiddo a Chyfleusterau

O edrych am safle ar gyfer busnes a chwiliadau tir lleol i gofrestru safleoedd.

Cyngor ar Gadwraeth

Dysgwch sut i wneud cais am ganiatâd a newidiadau adeiladau rhestredig, estyniad neu ddymchweliad adeilad rhestredig.

Enwi a rhifo Strydoedd ac Eiddo

Cais am dyrannu cyfeiriad swyddogol.

Rheoli Ystadau

Gwybodaeth ar amrywiaeth o ardaloedd mae’n tîm ystadau yn delio a nhw gan gynnwys cael a chael gwared ar dir.

Cofrestru Adeilad Addoli

Sut i ardystio adeilad fel man addoli.

Chwiliad pridiannau tir lleol

Dysgwch sut i wneud cais am chwiliad gan gynnwys pridiannau.