Ar-lein, Mae'n arbed amser

Tir, Eiddo a Chyfleusterau

O edrych am safle ar gyfer busnes a chwiliadau tir lleol i gofrestru safleoedd.

Cyngor ar Gadwraeth

Find out how to apply for listed buildings consent and alterations, extension or demolition of a listed building.

Enwi a rhifo Strydoedd ac Eiddo

Ddyrannu cyfeiriad swyddogol gan.

Rheoli Ystadau

Gwybodaeth ar amrywiaeth o ardaloedd mae’n tîm ystadau yn delio a nhw gan gynnwys cael a chael gwared ar dir.

Cofrestru Adeilad Addoli

Sut i ardystio adeilad fel man addoli.

Chwiliad pridiannau tir lleol

Dysgwch sut i wneud cais am chwiliad gan gynnwys pridiannau.