Ar-lein, Mae'n arbed amser

Tendrau a Chaffael

Dysgwch am y prosesau a'r gweithdrefnau caffael a dewch o hyd i fanylion unrhyw gontractau rydym yn ceisio'u tendro.

Cyflenwyr cymeradwy

Cyflenwyr cymeradwy presennol y Cyngor.

Rhestri contractau

Gwelwch restr contractau cyfredol y Cyngor.

Tendro

Gwybodaeth am gofrestru'ch diddordeb, cyfleoedd presennol i dendro a'r rboses dendro.

Polisi Caffael

Gwybodaeth am bolisi caffael presennol y Cyngor.

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y