Ar-lein, Mae'n arbed amser

Tendrau a Chaffael

Dysgwch am y prosesau a'r gweithdrefnau caffael a dewch o hyd i fanylion unrhyw gontractau rydym yn ceisio'u tendro.

Cyflenwyr cymeradwy

Sut ydw i’n cyflenwi’r Cyngor gyda gwasanaethau a/ neu nwyddau?

Rhestri contractau

Gwelwch restr contractau cyfredol y Cyngor.

Tendro

Gwybodaeth am gofrestru'ch diddordeb, cyfleoedd presennol i dendro a'r broses dendro.

Polisi Caffael

Gwybodaeth am bolisi caffael presennol y Cyngor.