Croeso i MERTHYR.GOV.UK

Y lle gorau i chwilio am wasanaethau a gwybodaeth y llywodraeth
Symlach, cliriach, cyflymach

Ar-lein, Mae'n arbed amser

Dweud Eich Dweud

Dweud eich dweud am wasanaethau'r cyngor.

Gwnewch Ar-lein

Mynediad at wasanaethau'r cyngor gan gynnwys talu, adrodd a gwneud cais

Cynghorwyr a Phwyllgorau

Dewch o hyd i'ch Cynghorydd, gwybodaeth am gyfarfodydd, agendau a chofnodion

Fideos y Cyngor ac Ymholiadau’r Cyfryngau

Ymholiadau gan y cyfryngau a phrotocolau cyhoeddusrwydd.

Pleidleisio ac etholiadau

O'r mathau o etholiadau a sut i gofrestru i sut a ble i bleidleisio a chanlyniadau etholiadau.

Cynrychiolwyr Etholedig

Dewch o hyd i'ch Cynghorydd, eich AS, eich ASE, eich AC a gwybodaeth am Gynghorau Cymuned.

Y Maer

Gwybodaeth am y Maer, yr arweinydd etholedig a Phrif Ddinesydd Merthyr Tudful

Lluoedd arfog

Dysgwch am y gwasanaeth rydym yn ei ddapraru i bersonél ein lluoedd arfog.

Sylwadau, cwynion a chanmoliaeth

Dweud eich dweud am wasanaethau'r cyngor.

Cyllid y Cyngor

Gwybodaeth am berfformiad ariannol y cyngor

Strategaethau, cynlluniau a pholisïau

Dewch o hyd i gynlluniau a pholisïau ar gyfer ein holl wasanaethau.

Diogelu data a rhyddid gwybodaeth

Casglu a chadw gwybodaeth bersonol a gwneud cais am wybodaeth gan y cyngor.

ay o wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y