Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cyfamod Cymunedol i'r Lluoedd Arfog

Dysgwch am y gwasanaeth rydym yn ei ddapraru i bersonél ein lluoedd arfog.

Cyfamod – Gwybodaeth Gyffredinol

Gwybodaeth am y gwasanaethau rydym yn eu cynnig i helpu’r lluoedd arfog a’u teuluoedd.

Teulu

Mae amrywiaeth eang o wasanaethau gennym i helpu i greu teuluoedd cryf.

Iechyd a Llesiant

Cymerwch fantais o ganolfannau hamdden lleol neu sicrhau cefnogaeth arbenigol ar gyfer problemau iechyd meddwl neu gorfforol.

Gwasanaethau Tai

Mae ble yr ydych chi’n byw yn effeithio ar eich iechyd a’ch llesiant cyffredinol. Rydym yn darparu amrywiaeth o atebion gan gynnwys cynorthwyo prynwyr tro cyntaf gyda morgais neu eiddo fforddiadwy, addasiadau i’r cartref neu helpu i gynnal annibyniaeth

Materion Ariannol

Gall yr hinsawdd economaidd heriol fod hyd yn oed yn galetach os ydych chi’n profi problemau iechyd ac iechyd meddwl neu yn paratoi i ddechrau hyfforddiant neu gyflogaeth newydd.

Addysg a Chyflogaeth

Gallwn eich helpu chi i ddychwelyd at addysg a chyflogaeth ar ôl eich gwasanaeth yn y Lluoedd Arfog, gan weithio ar draws amrywiaeth o sefydliadau partner i’ch arwyddbostio chi at y bobl sy’n gallu helpu.

Cronfa Grant Cyfamod

Mae Cronfa’r Cyfamod yn derbyn £10 miliwn bob blwyddyn i gefnogi Cyfamod y Lluoedd Arfog drwy ariannu prosiectau sy’n mynd i’r afael â blaenoriaethau penodol.

Gwasanaeth Cyngor i Gyn-filwyr

Mae'r Gwasanaeth Cyngor i Gyn-filwyr yn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth diduedd ac ymroddedig am ddim i aelodau o Gymuned y Lluoedd Arfog yn Merthyr Tudful. Mae'r gwasanaeth yn cynnwys ystod o wasanaethau gan gynnwys Budd-daliadau, Gofal Cymdeithasol i Oedolion, Cyllid, Cyflogaeth a Thai.