Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cyllid y Cyngor

Gwybodaeth am berfformiad ariannol y Cyngor.

Cyfrifon Blynyddol

Edrychwch ar Ddatganiadau Cyfrifon Blynyddol.

Hawliadau yswiriant y Cyngor

Gweld gwybodaeth am yswiriant y Cyngor.

Cyllidebau'r Cyngor

Edrychwch ar y cynllun ariannol tymor canolig cyfredol.

Gwybodaeth Ariannol

Amcanion a chyfrifoldebau.

Datganiad Polisi Cyflogau

Gweld y Datganiad Polisi Cyflogau.