Ar-lein, Mae'n arbed amser

Dewch o hyd i gynlluniau a pholisïau ar gyfer ein holl wasanaethau.

Cyfansoddiad

Mae Cyfansoddiad y Cyngor yn cynnwys y rheolau a'r gweithdrefnau ar gyfer gwneud penderfyniadau a rheoli busnes y Cyngor

Y Cynllun Integredig Sengl

Canlyniadau blaenoriaethol a chamau gweithredu’r Cyngor

Datganiad Llesiant

Canfyddwch am ein nodau llesiant a’r camau y byddwn yn eu cymryd i gyrraedd y nodau hynny

Adroddiad Perfformiad Blynyddol

Dysgwch sut rydym yn adolygu ein perfformiad yn barhaus i wneud gwahaniaeth

Fframwaith Adrodd Blynyddol y Cyngor (FABC)

Gweld adroddiad blynyddol diweddaraf Merthyr Tudful ar y Gwasanaethau Cymdeithasol.

Cynllun Rheoli Asedau Corfforaethol

Cynllun Strategol y Cyngor i reoli'i asedau eiddo.

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y