Ar-lein, Mae'n arbed amser

Dewch o hyd i'ch Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref agosaf

Bydd eich Canolfan Gwastraff Cartref ac Ailgylchu lleol yn newid i'w horiau gweithredu’r Haf o ddydd Sul 4ydd o Orfennaf.

Bydd y safleoedd yn Dowlais ac Aberfan ar agor rhwng 9.00yb a 8.00yp, gyda'r mynediad olaf am 7.50yp.

Oedi’n bosib o ganlyniad i waith yn y Ganolfan Gwastraff Cartref ac Ailgylchu (CGCaA)

O dydd Sadwrn 24 26 Ebrill, bydd gwaith cynnal a chadw’n cael ei gynnal am oddeutu dwy i dair wythnos yng Nghanolfan Gwastraff Cartref ac Ailgylchu Dowlais.

Yn ystod y cyfnod hwn, efallai y bydd peth ymyriadau a chynghorir preswylwyr y gallai amseroedd aros gynyddu. Rhowch ystyriaeth i hyn wrth drefnu’ch taith. Gallwch hefyd ddefnyddio safle CGCaA Aber-fan.

Darperir Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref/Safleoedd Amwynder Dinesig gan y Cyngor i breswylwyr gael gwared ar eu gwastraff cartref.

Lleoliadau Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref

Mae dwy ganolfan ailgylchu gwastraff cartref yn y Fwrdeistref, sef:

  • Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Aberfan, Heol Aberfan, Merthyr Tudful, CF48 4QE
  • Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Dowlais, Y Bont, Hen Heol Gellifaelog, Dowlais, Merthyr Tudful, CF48 3DA
Oriau Agor

Mae Aberfan a Dowlais ar agor bob dydd ar gyfer yr oriau canlynol:

  • 09:00 – 20:00. Y mynediad olaf i’r safle yw 19:50
  • Mae angen tystiolaeth o cyfeiriad i dderbyn mynediad i Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu. Os na gallwch ddarparu hyn fe fyddwch yn cael eich troi i ffwrdd. 

Mae’r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref ar gyfer gwastraff cartref yn unig, ni dderbynnir gwastraff masnachol. Mae’n anghyfreithlon cael gwared ar wastraff masnachol mewn canolfannau ailgylchu gwastraff cartref a bydd mynediad i fasnachwyr yn cael ei wrthod. 

O ganlyniad i amodau trwyddedu safle yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Dowlais ac Aberfan, ni allwch adael unrhyw wastraff/ailgylchu y tu allan i oriau gweithredu’r safle. Wrth ymweld â’r safleoedd hyn sicrhewch os gwelwch yn dda fod gennych ddigon o amser i adael eich deunyddiau ac gadael o’r safle cyn yr amser cau swyddogol.

Ymweld â’r Safle
  • Rhaid i breswylwyr wahanu’r gwastraff cymaint ag sydd yn ymarferol a chael gwared arno yn y cynwysyddion perthnasol ar y safle.
  • Ni cheir lorïau neu gerbydau dros 3.5 tunnell mynediad i'r safle.
  • Os ydych yn dod â’ch gwastraff i’r safle mewn cerbyd masnachol neu â threlar heb drwydded ni fyddwch yn cael gadael eich gwastraff.
  • Mae preswylwyr a chaniatâd i waredu nifer bach o wastraff sydd methu cael ei ail-gylchi yn y safleoedd. Cyn belled ac ymarferol mae rhaid i un rhywbeth sydd yn gallu cael ei ailgylchi gael ei gwahanu a'i rhoi o fewn cynhwysydd priodol ar gyfer ail-gylchi.
  • O ddydd Mercher 1 Ebrill 2020 byddwn yn newid y ffordd y gallwch ddyddodi nwyddau paent yn eich Canolfannau Ailgylchu a Gwastraff y Cartref. 

 Noder: Yn ystod ymweld â safleoedd i waredu eich gwastraff dylai chi wedi paratoi i gael eich gofyn i arwahanu eich gwastraff mewn i gynhwysyddion perthnasol. Dylai hyn cynnwys agor unrhyw wastraff wedi ei fagio ar gyfer arolygi a didoli mwy. Efallai bydd gwell gennych i wneud hyn adref cyn cyrraedd ar y safle er mwyn osgoi unrhyw oedi diangen.