Ar-lein, Mae'n arbed amser

Claddu ac Amlosgi

Trefnu Claddu neu Amlosgi

Pan fydd unigolyn yn marw, mae’n arferol i’r teulu gysylltu â threfnwr angladdau er mwyn gweithredu eu dymuniadau angladdol.

Mae’r trefnwr angladdau yna’n gwneud yr holl drefniadau, yn uniongyrchol â’r Amlosgfa neu â Swyddfa Gwasanaethau Profedigaeth y Cyngor Lleol ar gyfer claddu arch.

Bydd y trefnwr angladdau hefyd yn trefnu trafnidiaeth, y gwasanaeth ac ati. Gellir cymharu costau Trefnwyr Angladdau ar wefan Eich Dewis chi o Angladd.

Claddu

Mae yna bum safle mynwent ym Mwrdeistref Sirol Merthyr Tudful lle y gall claddedigaethau gael eu cynnal ac mae hefyd darpariaeth ar gyfer claddu gweddillion yn sgil amlosgi.

Dyma’r safleoedd:

  • Mynwent Pant, CF48 2DD, agorwyd ym 1860 ac mae oddeutu 45 erw
  • Mynwent Cefn (gan gynnwys Mynwentydd FFrwd, Pontycapel a Chapel Fach CF48 2HW, agorwyd ym 1869 ac mae oddeutu 60 erw
  • Mynwent Aber-fan (gan gynnwys Mynwent Bryntaf) CF48 4PL, agorwyd ym 1876 ac mae oddeutu 8 erw. Mae Mynwent Aberfan yn Banner Gwyrdd Achrededig  
  • Mynwent Beechgrove, Edwardsville, CF46 5NR, agorwyd ym 1888 ac mae oddeutu 6 erw
  • Mynwent Graigfargoed, Bedlinog, CF46 6SW. Cofebau yn dyddio yn ôl i 1771 ond daeth o dan weinyddiaeth CBSMT ym 1974

Nodwch: yr unig fan lle y gellir cael bedd newydd ym Mwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yw mynwent Graigfargoed ym Medlinog. Beddau a ailddefnyddir sydd ar gael ymhob mynwent arall. Bedd a ail-ddefnyddir yw un a ddefnyddiwyd er mwyn claddu dros 70 mlynedd yn ôl, sydd heb gofeb ac sydd yn berchen i’r Cyngor o hyd.

Ni tharfir ar y gladdedigaeth gyntaf wrth gloddio’r bedd ond gellir defnyddio’r dyfnder sydd uwchlaw’r gladdedigaeth gyntaf er mwyn claddu uchafswm o ddwy arch os oes digon o ddyfnder ar gael.

Amlosgfa

Nid oes amlosgfa ym Mwrdeistref Sirol Merthyr Tudful. Dyma’r agosaf:

Amlosgfa Llwydcoed, Llwydcoed, Aberdâr, CF44 0DJ

Amlosgfa Glyn-taf, Glyn-taf, Pontypridd, CF37 4BE

Cysylltwch â Ni

A oeddech yn chwilio amdano?

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y