Ar-lein, Mae'n arbed amser

Claddu ac Amlosgi

Trefnu Claddu neu Amlosgiad

Pan fo person yn marw, mae’n gyffredin i deuluoedd gysylltu gydag ymgymerwr i drefnu angladd.

Mae’r ymgymerwr yn gwneud y trefniadau i gyd yn uniongyrchol gyda’r Amlosgfa ar gyfer amlosgiad neu gyda Swyddfa’r Gwasanaethau Profedigaeth yn y Cyngor Lleol ar gyfer claddu’r arch.

Bydd yr ymgymerwr hefyd yn trefnu’r gwasanaeth a’r cludiant. Mae nifer o ymgymerwyr yn gweithio ym Merthyr Tudful a’r ardaloedd cyfagos, gellir dod o hyd i fanylion rhain trwy chwilio ar-lein.

Claddu

Mae yna bum safle mynwent ym Mwrdeistref Sirol Merthyr Tudful lle y gall claddedigaethau gael eu cynnal ac mae hefyd darpariaeth ar gyfer claddu gweddillion yn sgil amlosgi.

Dyma’r safleoedd:

  • Mynwent Pant, CF48 2DD, agorwyd ym 1860 ac mae oddeutu 45 erw
  • Mynwent Cefn (gan gynnwys Mynwentydd Ffrwd, Pontycapel a Chapel Fach CF48 2HW, agorwyd ym 1869 ac mae oddeutu 60 erw
  • Mynwent Aber-fan (gan gynnwys Mynwent Bryntaf) CF48 4PL, agorwyd ym 1876 ac mae oddeutu 8 erw. Mae Mynwent Aberfan yn Banner Gwyrdd Achrededig  
  • Mynwent Beechgrove, Edwardsville, CF46 5NR, agorwyd ym 1888 ac mae oddeutu 6 erw
  • Mynwent Graigfargoed, Bedlinog, CF46 6SW. Cofebau yn dyddio yn ôl i 1771 ond daeth o dan weinyddiaeth CBSMT ym 1974

Nodwch: yr unig fan lle y gellir cael bedd newydd ym Mwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yw mynwent Graigfargoed ym Medlinog. Beddau a ailddefnyddir sydd ar gael ymhob mynwent arall. Bedd a ail-ddefnyddir yw un a ddefnyddiwyd er mwyn claddu dros 70 mlynedd yn ôl, sydd heb gofeb ac sydd yn berchen i’r Cyngor o hyd.

Ni tharfir ar y gladdedigaeth gyntaf wrth gloddio’r bedd ond gellir defnyddio’r dyfnder sydd uwchlaw’r gladdedigaeth gyntaf er mwyn claddu uchafswm o ddwy arch os oes digon o ddyfnder ar gael.

Amlosgfa

Nid oes amlosgfa ym Mwrdeistref Sirol Merthyr Tudful. Dyma’r agosaf:

Amlosgfa Llwydcoed, Llwydcoed, Aberdâr, CF44 0DJ

Amlosgfa Glyn-taf, Glyn-taf, Pontypridd, CF37 4BE

Yn dilyn amlosgiad, os yw teulu yn dymuno claddu llwch yn un o’n mynwentydd gallant wneud hyn trwy’r ymgymerwr neu’n uniongyrchol gyda’r Swyddog Gwasanaethau Profedigaeth.

Cysylltwch Bereavement.Services@merthyr.gov.uk Neu ffonio 01685 725270 am fwy o wybodaeth neu i drefnu hyn.

Nodwch nad oes gennym ardaloedd gwasgaru llwch yn ein mynwentydd. Rydym yn caniatáu gwasgaru llwch ar feddau y mae perchennog yr hawliau cyfyngedig wedi ei ganiatáu