Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cymorth i Dalu Costau Angladd

Nid yw cymorth gyda chostau angladd yn cael ei weinyddu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.

Gweler gwefan y Llywodraeth (Saesneg yn unig)am ragor o fanylion ar beth i’w wneud ar ôl i rywun farw.