Ar-lein, Mae'n arbed amser

Budd-daliadau Tai

Mae budd-daliadau tai yn eich helpu i dalu'ch rhent os ydych ar incwm isel.

Sut i wneud cais am fudd-dal tai

Darganfyddwch os gallwch chi wneud cais am gymorth i dalu’ch rhent.

Rhowch wybod inni am newidiadau i fudd-dal tai

Os bydd eich amgylchiadau’n newid rhowch wybod inni’n syth.

Taliadau Tai Dewisol (TTD)

Cymorth ychwanegol pan rydych chi’n ei gweld hi’n anodd talu’ch rhent.

Lwfans Tai Lleol (LTL)

Efallai y gallwch chi wneud cais am Lwfans Tai Lleol os ydych chi ar incwm isel ac yn rhentu gan landlord preifat.

Apêl budd-dal tai

Gwybodaeth am apeliadau ac apeliadau hwyr.

Porth landlordiaid

Dolen I’n porth landlordiaid

Credyd Cynhwysol

Beth yw Credyd Cynhwysol a sut i wneud cais.