Ar-lein, Mae'n arbed amser

Fudd-dal tai

Gallwch dim ond gwneud cais am Gymorth Budd-dal Tai os mae un rain yn berthnasol:

  • Rydych chi a'ch partner dros oedran cymhwyso ar gyfer Credyd Pensiwn y Wladwriaeth
  • Rdych yn hawlio budd-daliadau eraill sydd naill ai'n cynnwys neu rydych yn rhoi'r hawl i'r premiwm anabledd difrifol
  • Rydych yn aros mewn lloches, hostel neu rhai o dai â chymorth neu dai dros dro

Os na, mae'n rhaid i chi wneud cais am Gredyd Cynhwysol​ 

Mae swm y budd-dal gallwch chi ei dderbyn yn dibynnu ar:

 

  • faint o arian sy’n dod i mewn i’r cartref
  • eich amgylchiadau personol a faint o rent mae’n rhaid ichi ei dalu
  • faint o gynilon sydd gennych chi

Bydd y cyfrifianellau budd-daliadau hyn yn eich helpu i ddarganfod beth y gallech ei gael.

Gwnewch gais ar-lein

Pwy sy’n gallu gwneud cais?

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â beth yw Budd-dal Tai a / neu Gostyngiad Treth y Cyngor ac i wneud ymweliad hawlio ewch

Sut i wneud cais

I ddarganfod pa fathau o newid y mae angen i chi ddweud wrthym amdanynt ac i adrodd am newid yna ewch i

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y