Ar-lein, Mae'n arbed amser

Sut i wneud cais am fudd-dal tai

Gallwch dim ond gwneud cais am Gymorth Budd-dal Tai os mae un o'r canlynol yn berthnasol:

  • Rydych chi a'ch partner (os oes gennych chi un) yn oedran pensiwn y wladwriaeth.
  • Rydych yn aros mewn lloches hostel neu fathau o dai chymorth neu dai dros dro.

Os na, mae'n rhaid i chi wneud cais am Gredyd Cynhwysol​ 

Mae swm y budd-dal gallwch chi ei dderbyn yn dibynnu ar:

 

  • faint o arian sy’n dod i mewn i’r cartref
  • eich amgylchiadau personol a faint o rent mae’n rhaid ichi ei dalu
  • faint o gynilon sydd gennych chi

Bydd y cyfrifianellau budd-daliadau hyn yn eich helpu i ddarganfod beth y gallech ei gael.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â beth yw Budd-dal Tai a / neu beth yw Gostyngiad Treth y Cyngor ac i wneud ymweliad hawlio defnyddio y ffurflen isod.

Os ydych yn barod yn derbyn Budd-daliad Tai a/neu o'r Gostyngiad Treth y Cyngor ac angen cynghori ni o newid yn eich amgylchiadau.

I ddarganfod pa fathau o newid chi angen dweud wrthon ni amdan wedyn ymweld a https://bit.ly/CABLIVE