Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gwnewch gais am Dai Cymdeithasol

Os oes gennych ddiddordeb mewn rhentu eiddo tai Cymunedol (cymdeithasol) neu eisoes yn rhentu gan landlord tai Cymunedol (Cymdeithasol) ac angen eiddo gwahanol, gallwch wneud cais i ymuno â’n cofrestr tai.

I ddechrau’r broses ymgeisio, ewch i’n gwefan yn www.livingmerthyrtydfil.org.uk. Mae gwneud cais am eiddo ar-lein yn unig, a bydd angen i chi lenwi ffurflen gais gofrestru a thai cymdeithasol gynhwysfawr.

Os oes angen cymorth neu gyngor arnoch gyda’ch cais am dŷ, gallwch gysylltu drwy ffonio 01685 725000 a gofyn am gael siarad â’r tîm Atebion Tai neu ymweld â Hyb Canol y Dref yng nghanolfan siopa Santes Tudful.

I gael dealltwriaeth fanwl o sut mae'r broses fidio a dyraniadau eiddo, rydym yn argymell eich bod yn  cyfeirio at ein Polisi Dyrannu Tai Cymunedol a'n Canllaw Hawdd ei Ddarllen isod.

Cysylltwch â Ni