Ar-lein, Mae'n arbed amser

Swyddi Gwag Presennol

Rhaid i bob ymgeisydd newydd gwblhau cwrs Gwaith Cymraeg ar-lein 10 awr. Rhaid cwblhau rhan 1 a 2 o’r cwrs a dangos tystiolaeth o hyn cyn dechrau gweithio gyda’r Awdurdod.

Am ragor o wybodaeth ar sut i gwblhau’r cwrs hwn, ewch i: CYRSIAU HUNAN-ASTUDIO BYR | Dysgu Cymraeg

Canolfan Byd Gwaith

Mae'r cyflogwr Partneriaeth Cyflogaeth Leol hwn yn rhannu gwybodaeth am ddechreuwyr newydd â'r Ganolfan Byd Gwaith at ddibenion ystadegol yn unig. Ewch i wefan DWP am ragor o wybodaeth.

Cymorth Cyflogaeth

Darparu Cymorth Cyflogaeth a mentora 1-i-1, yn cynorthwyo ag ysgrifennu CV, ffurflenni cais, edrych am swyddi, hyfforddiant, lleoliadau, paratoi at gyfweliadau a chymorth i ddechrau gwaith.

Gwneud cais am swydd ar-lein

Yn Gadarn O Blaid Pobl Anabl Armed Forces Covenant Bronze AwardDisability Confident Committed

Cyf Swydd Wag Dyddiad Cau
RE-1611 Cyfarwyddwr Llywodraethu Ac Adnoddau 28/06/2024
KA000-1623 KA000-1623 Cymhorthydd Cegin Merthyr Schools 05/07/2024
RE-1445 Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Plant a’r Teulu (x2) 05/07/2024
RE-1540 Uwch Beiriannydd (Rheoli Datblygu Priffyrdd) 05/07/2024
RE-1569 Prif Swyddog Cynllunio (Polisi) 27/06/2024
CT046-2124 GOFALWR, YSGOL GYNRADD PARC CYFARTHFA 28/06/2024
RE-1634 Cyfarwyddwr Cyllid (Swyddog Adran 151) 28/06/2024
RE-1635 Uwch Beiriannydd Dylunio Cynorthwyol 19/07/2024
RE-1639 Cynorthwyydd Arddangosfeydd a Chelf yr Amgueddfoa 27/06/2024
RE-1640 Cydgysylltydd Amgueddfa 27/06/2024
RE-1642 Cynorthwyydd Amgueddfa x2 27/06/2024
RE-1644 Cydgysylltydd Cymorth Rhieni 27/06/2024
RE-1645 Swyddog Hyfforddi 27/06/2024
RE-1646 Prif Swyddog Cynllunio ( Rheoli Datblygu) 04/07/2024
RE-1647 Swyddog Budd-dal Lles 04/07/2024
RE-1648 Gweithiwr Cymorth Preswyl - Nosweithiau (x4) 04/07/2024
RE-1649 Uwch Weithiwr Gofal Plant Preswyl (x3) 04/07/2024
RE-1650 Gweithiwr Cymorth Preswyl (x9) 04/07/2024
RE-1651 Swyddog Refeniw 04/07/2024
RE-1652 Gweithiwr Cymorth Gwasanaeth Dydd (x2) 04/07/2024
RE-1653 Mentor Cyflogaeth Cymunedol 11/07/2024
MAY2024243 Rheolwr Bwyd a Diod 24/06/2024
MAY2024212 Achubwyr bywyd 24/06/2024
MAY2024212 Athrawo/Athrawes Nofio 24/06/2024
LS014-2724 Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch (CALU): Meithrin, Ysgol Gynradd Caedraw 28/06/2024
RE-1655 Gweithiwr Gofal Cymdeithasol 18/07/2024
RE-1656 Cydlynydd Partneriaeth Strategol 05/07/2024
RE-1657 Swyddog Iechyd yr Amgylchedd - Diogelu'r Amgylchedd a Thai 18/07/2024