Ar-lein, Mae'n arbed amser

Llifogydd a Draenio

Gwybodaeth am ddraenio tir a pherygl llifogydd gan gynnwys pwy i gysylltu â nhw os oes problem.

Corff Cymeradwyo SuDS (CCS)

Apply to the MTCBC SAB and find further information on Schedule 3 of the Flood and Water Management Act.

Rheoli Perygl Llifogydd

Adroddiadau a strategaethau Rheoli Perygl Llifogydd, yn ogystal â rhybuddion llifogydd.

Rhoi gwybod am lifogydd neu broblem draenio

Gwybodaeth ar sut i roi gwybod am lifogydd neu broblem draenio.

Carthffosydd a Phrif Gyflenwadau Dŵr

Pwy i gysylltu â nhw os oes problem gyda charthffosydd cyhoeddus neu brif gyflenwadau dŵr.

Caniatâd cwrs Dŵr Cyffredin

Beth i'w wneud os ydych chi'n bwriadu gwneud gwaith adeiladu ar gwrs dŵr

Perchennog Glannau’r Afon

Eich cyfrifoldebau os bydd cwrs dŵr yn croesi tir o dan eich perchnogaeth.

Rhybuddion Llifogydd

Rhybuddion llifogydd rheolaidd, rhybuddion tywydd, rhagolygon yn ogystal â chyngor llifogydd gan Cyfoeth Naturiol Cymru.