Ar-lein, Mae'n arbed amser

Traffig a Ddifrodwyd

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn er mwyn hysbysu am niwed i oleuadau traffig.

 

Dechreuwch nawr

Rhaid i’r holl arwyddion traffig a ddarperir ar y briffordd gydsynio â Rheoliadau a Chyfarwyddiadau Cyffredinol Arwyddion Traffig 2002. Rhaid i arwyddion fod yn ddwyieithog gyda’r Gymraeg uwch ben y Saesneg. Caiff arwyddion traffig eu darparu a’u cynnal a chadw ar briffyrdd mabwysiedig ledled y Fwrdeistref Sirol er mwyn rhoi gwybodaeth i’r defnyddiwr gwasanaeth. Prif grwpiau’r arwyddion yw:

  • Arwyddion rhybuddio, triongl gan fwyaf
  • Arwyddion rheoli e.e. cylchoedd coch
  • Arwyddion cyfeirio, petryal gan fwyaf

Noder nad yw’r awdurdod yn cynnal y gefnffyrdd – A470, A460 a’r A465 (Ffordd Blaenau’r Cymoedd). Cyfrifoldeb Asiant Cefnffyrdd De Cymru yw’r ffyrdd hyn a dylid rhoi gwybod iddynt yn uniongyrchol 

A oeddech yn chwilio amdano?

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y