Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gorfodaeth Cynllunio

Mae’r Tîm Gorfodaeth Cynllunio’n ymchwilio achosion posib o dorri rheolau cynllunio. Gall y rhain gynnwys achosion ble mae gwaith wedi dechrau ar ddatblygiad heb ganiatâd cynllunio neu ddatblygiad heb ei gwblhau yn unol â’r caniatâd cynllunio a roddwyd. Mae’n well gan yr Awdurdod ddatrys materion trwy drafodaeth, ble bynnag y bo hynny’n bosib.

Gwybodaeth Bellach
Manylion Cyswllt

Cyfeiriwch bob gohebiaeth at:

Gorfodaeth
Adran Cynllunio Trefol
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
Uned 5
Parc Busnes Triongl
Pentrebach
Merthyr Tudful
CF48 4TQ

Cysylltwch â Ni