Rheolaeth ar Faterion Adeiladu

Rheoliadau Adeiladu, Strwythurau Peryglus a Dymchwel Adeiladau

Ceisiadau Cynllunio

Sut i Gyflwyno'ch Cais Cynllunio

Cyngor ac Arweiniad ar Gynllunio

Defnyddiwch y Porth Cynllunio am gyngor ac arweiniad

Strwythurau Peryglus

Sut i adrodd ar strwythur peryglus

Ffurflenni Cais Cynllunio

Lawrlwythwch ffurflenni cais cynllunio neu defnyddiwch y Porth Cynllunio i wneud cais ar-lein

Polisi Cynllunio

Y Cynllun Datblygu Lleol a fabwysiadir a Chanllawiau Cynllunio Ychwanegol

Cadwraeth

Ardaloedd cadwraeth ac asedau treftadaeth y Fwrdeistref Sirol.

Gorfodaeth Cynllunio

Gwybodaeth am achosion posibl o dorri rheolaeth gynllunio

Cyfnewidiad Cyntaf Cynllun Datblygu Lleol 2016 – 2031

Canfyddwch ragor am baratoi Cyfnewidiad Cyntaf y Cynllun Datblygu Lleol

Chwiliadau Cynllunio a Rhestrau Wythnosol

Edrychwch ar geisiadau cynllunio a'r Rhestrau Wythnosol diweddaraf

ay o wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng h I L ll m N O P ph r rh s T th U w Y