Ar-lein, Mae'n arbed amser

Grwpiau a sefydliadau cefnogi gofalwyr

Mae llawer o ofalwyr yn gwerthfawrogi’r cyfle y mae grwpiau yn eu rhoi iddyn nhw o ran derbyn cefnogaeth oddi wrth bobl mewn sefyllfa debyg a chynyddu eu gwybodaeth. Mae llawer o grwpiau ym Merthyr Tudful ac mae rhai wedi eu rhestru isod:

Cymdeithas Alzheimer (Merthyr Tudful) Rhif Ffôn: 01685 353919 E-bost: merthyr@alzheimers.org.uk

Grŵp Cefnogi Syndrom Asperger Rhif Ffôn: 01685 359183 E-bost: info@matvmind.org

Grŵp Cefnogi Anhwylder Sbectrwm Awtistig ar gyfer Rhieni Rhif Ffôn: 01685 724699

Cymorth Canser Merthyr Tudful Rhif Ffôn: 01685 379633 E-bost: info@canceraidmerthyr.co.uk

Cangen Gofalwyr Merthyr Tudful Rhif Ffôn: 01685 721680

Headway – Grŵp Cefnogi Anafiadau i’r Ymennydd Rhif Ffôn: 02920 577707

Rhiant Ofalwyr Unedig Rhif Ffôn: 07780826655 E-bost: Lyndacoombes10@aol.co.uk

Grŵp Cefnogi Clefyd Parkinsons Rhif Ffôn: 0844 225 3714 E-bost: bvso.southwales@parkinsons.org.uk

DEWIS Cymru