Ar-lein, Mae'n arbed amser

Grwpiau a sefydliadau cefnogi gofalwyr

Mae llawer o ofalwyr yn gwerthfawrogi’r cyfle y mae grwpiau yn eu rhoi iddyn nhw o ran derbyn cefnogaeth oddi wrth bobl mewn sefyllfa debyg a chynyddu eu gwybodaeth. Mae llawer o grwpiau ym Merthyr Tudful ac mae rhai wedi eu rhestru isod:

Cymdeithas Alzheimer (Merthyr Tudful)
Sally-Ann Jenner, ymgynghorydd dementia Cymdeithas Alzheimer Merthyr Tudful
Rhif Ffôn: 07745 742107
E-bost: southeastwales@alzheimers.org.uk 

Grŵp Cefnogi Syndrom Asperger
Rhif Ffôn: 01685 359183
E-bost: info@matvmind.org

Cymorth Canser Merthyr Tudful
Rhif Ffôn: 01685 379633
E-bost: info@canceraidmerthyr.co.uk

Cangen Gofalwyr Merthyr Tudful
Rhif Ffôn: 01685 721680

Headway – Grŵp Cefnogi Anafiadau i’r Ymennydd
Rhif Ffôn: 02920 577707

Rhiant Ofalwyr Unedig
Rhif Ffôn: 07780826655
E-bost: Lyndacoombes10@aol.co.uk

Grŵp Cefnogi Clefyd Parkinsons
Rhif Ffôn: 0844 225 3714
E-bost: bvso.southwales@parkinsons.org.uk

Prosiect Seren y Gofalwyr
Pam Khan
E-bost: pam.khan@ctmmind.org.uk
Gwaith symudol: 07985201545
Gwefan : Carers Star Project - Cwm Taf Morgannwg Mind (ctmmind.org.uk)

Caitlin Matthews
Cydlynydd Cymorth i Ofalwyr
Gwasanaethau oedolion
Canolfan Ddinesig
Stryd y Castell
Merthyr Tudful
CF47 8AN 
E-bost: Caitlin.matthews@merthyr.gov.uk
Works Mobile: 07762408368 | Gwaith symudol: 07762408368

DEWIS Cymru