Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gwasanaethau i helpu'r rheini ag anableddau

 

Plant ag anableddau

Dysgwch am y gefnogaeth sydd ar gael i blant ag anableddau

Cyfeiriadur Gwybodaeth - Dewis Cymru

Ystod o wybodaeth ac adnoddau yn eich ardal i roi cymorth a gwella’ch lles.

Bathodyn Glas

Sut i wneud cais am fathodyn glas

Gwneud cais am gerdyn bws person anabl

Darganfod meini prawf cymhwysedd a sut i wneud cais

Anableddau Dysgu

Beth yw Anabledd Dysgu?

Anableddau Corfforol

Gwybodaeth am gefnogaeth i oedolion a phlant ag anableddau corfforol

Offer arbenigol

Therapi Galwedigaethol Cymunedol, Larymau Cymunedol a Theleofal

Cymhorthion ac Offer

Mae llawer o offer gwahanol ar gael i bobl sydd ag anableddau neu gyflyrau iechyd neu bobl sy'n cael anhawster â rhai tasgau a gall yr offer hyn eich helpu chi i fyw mor annibynnol â phosibl drwy wneud tasgau dyddiol yn haws ac yn fwy diogel.

Ansawsterau clywed a gweld

Cefnogaeth ac arweiniad i bobl â nam synhwyraidd

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y