Ar-lein, Mae'n arbed amser

Anableddau

Gwybodaeth, cyngor a chymorth i bobl ag anableddau.

 

Anableddau Dysgu

Beth yw Anabledd Dysgu?

Anableddau Corfforol

Gwybodaeth am gefnogaeth i oedolion a phlant ag anableddau corfforol.

Nam Synhwyraidd

Gwasanaethau i Bobl â Nam Synhwyraidd (Oedolion a Phlant).

Cyfarpar ac addasiadau

Gwybodaeth am Therapi Galwedigaethol Cymunedol, darparu offer Teleofal, addasiadau i’r cartref ac offer synhwyrol.