Ar-lein, Mae'n arbed amser

Camddefnyddio alcohol, cyffuriau a sylweddau

Beth yw ‘camddefnyddio sylweddau’?

Gellir disgrifio ‘camddefnyddio sylweddau’ fel camddefnyddio cyffuriau anghyfreithlon a defnydd amhriodol o:

  • alcohol
  • sylweddau anweddol (trwy anadlu cemegau mewn cynnyrch bob dydd megis diaroglydd ac erosolau gwallt yn fwriadol)
  • meddyginiaeth presgripsiwn neu dros y cownter.

Mae gennym ystod o wasanaethau ym Merthyr Tudful all helpu pobl i oresgyn problemau camddefnyddio sylweddau:

  • Alcohol - cyngor a chefnogaeth
  • Cyffuriau - cyngor a chefnogaeth

DEWIS Cymru

Cysylltwch â Ni