Ar-lein, Mae'n arbed amser

Plant a Theuluoedd

Cyngor a chefnogaeth i deuluoedd, adrodd ar blentyn sy'n agored i risg, gwybodaeth am ofal plant, cyfiawnder ieuenctid a rhagor.

Derbyn Gofal

Darganfod mwy am blant sy’n derbyn gofal.

Maethu - Cyngor Bwrdeistref Siriol Merthyr Tydfil

Gwybodaeth ynglyn a sut i maethu plentyn ac yn broses rydym yn cymryd.

Mabwysiadu

Arweiniad ar bwy i gysylltu â nhw os oes diddordeb gennych mewn mabwysiadu

Cefnogi pobl ifanc sy'n gadael gofal

Manylion cyswllt i gefnogi pobl ifanc sy'n gadael gofal.

Plant ag anableddau

Dysgwch am y gefnogaeth sydd ar gael i blant ag anableddau