Ar-lein, Mae'n arbed amser

Plant a Theuluoedd

Cyngor a chefnogaeth i deuluoedd, adrodd ar blentyn sy'n agored i risg, gwybodaeth am ofal plant, cyfiawnder ieuenctid a rhagor.

Sut i riportio plentyn/person ifanc y credwch sydd mewn perygl o gael ei gam-drin neu ei esgeuluso

Sut i riportio plentyn/person ifanc y credwch sydd mewn perygl o gael ei gam-drin neu ei esgeuluso

Sut i riportio plentyn/person ifanc y credwch sydd mewn perygl o gael ei gam-drin neu ei esgeuluso

Gwybodaeth am Wasanaethau Plant

Gwybodaeth am Wasanaethau Plant

Gwybodaeth am eich Adran Gwasanaethau Plant

Hyb Cymorth Cynnar

Hyb Cymorth Cynnar

Mae’r Hyb Cymorth Cynnar yn cefnogi teuluoedd fel eu bod yn cael mynediad at y cymorth cywir ar yr adeg gywir.

Gwybodaeth i bobl ifanc sy’n gadael neu sydd wedi gadael gofal

Gwybodaeth i bobl ifanc sy’n gadael neu sydd wedi gadael gofal

Gwybodaeth am eich hawliau a’r cymorth sydd ar gael os ydych yn berson ifanc sy’n gadael neu â phrofiad o fod mewn gofal

Gwybodaeth i blant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal

Gwybodaeth i blant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal

Gwybodaeth am eich hawliau a’r cymorth sydd ar gael i blant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal

Gwybodaeth am faethu

Gwybodaeth am faethu

Gwybodaeth i Ofalwyr Maeth neu’r rhai sydd â diddordeb mewn bod yn Ofalwyr Maeth

Gwybodaeth am fabwysiadu

Gwybodaeth am fabwysiadu

Gwybodaeth i’r rhai sydd eisiau dysgu mwy am fabwysiadu

Strategaeth y Bwrdd Magu Plant Corfforaethol 2024-2027

Strategaeth y Bwrdd Magu Plant Corfforaethol 2024-2027

Strategaeth y Bwrdd Magu Plant Corfforaethol 2024-2027

Polisïau Gwasanaethau Plant

Polisïau Gwasanaethau Plant

Dyma bolisïau gofal plant preswyl a maethu yng Ngwasanaethau Plant