Ar-lein, Mae'n arbed amser

Rhoi gwybod am Stryd sydd angen ei glanhau

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i roi gwybod am stryd sydd angen ei glanhau

Gallwch chi ddefnyddio’r ffurflen uchod i roi wybod am:

  • Ysgubo strydoedd
  • Glanhau baeddu anifeiliaid
  • Dileu graffiti
  • Rheoli chwyn
  • Gweddillion sigarennau neu ysmygu
  • Glanhau ardal â sbwriel ar ei draws
  • Nodwyddau – ffoniwch 01685 725000 yn ystod oriau gwaith os gwelwch yn dda.