Ar-lein, Mae'n arbed amser

Polisi Caffael

Strategaeth Gaffael

Cafodd y Strategaeth Gaffael ei chymeradwyo gan y Cyngor ar 27 Ionawr 2016. Mae’r strategaeth yn nodi lefel uchel o ddigwyddiadau a mentrau y bydd y Cyngor yn eu defnyddio er mwyn gwella ei berfformiad caffael.

Mae’r strategaeth ar gael yn y Saesneg yn ogystal.

Os hoffech gysylltu â ni, defnyddiwch y manylion cyswllt ar y dudalen hon er mwyn gwneud hynny.

Y Cyfansoddiad

Gellir dod o hyd i Reolau Caffael a Chytundebol Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn yr adran Rhagor o wybodaeth, isod.

Rhagor o wybodaeth:

 

 

Cysylltwch â Ni

Oeddech chi’n chwilio am?