Ar-lein, Mae'n arbed amser

O finiau, casglu eitemau swmpus, gwastraff gardd a gwasanaethau ailgylchu i adrodd ar broblem.

Ydych chi'n gwneud fel y Jonesiaid?

Peidio ailgylchu yw'r eithriad yn eich ardal, a gallai gostio £100 i chi.

Sut i ailgylchu yn gywir

Helpwch ni i ailgylchu trwy roi'r deunyddiau cywir yn y cynhwysydd cywir neu bin.

Diwrnodau casglu biniau

Darganfyddwch pa ddiwrnod mae'ch bin yn cael ei gasglu.

Canolfannau Ailgylchu

Dewch o hyd i'ch canolfan ailgylchu agosaf.

Request a bulky item collection

Gwasanaeth casglu eitemau na allwch eu hailgylchu na chael gwared arnynt yn eich bin olwynion.

Casglu Gwastraff Clinigol

Bydd y Cyngor yn casglu gwastraff clinigol penodol oddi wrth breswylwyr Merthyr Tudful.

Casgliadau a Gynorthwyir

Gwybodaeth am gasgliadau a gynorthwyir a sut i ymgeisio.

Fin mwy o faint

Find out how to request a larger capacity bin.

Rhoi gwybod am gasgliad a fethwyd (bin/ailgylchu)

Os nad yw'ch bin wedi'i gasglu wybod i ni trwy.

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y