Ar-lein, Mae'n arbed amser

Biniau ac Ailgylchu

O finiau, casglu eitemau swmpus, gwastraff gardd a gwasanaethau ailgylchu i adrodd ar broblem.

Gwiriwch eich Diwrnod Casglu

Darganfyddwch eich diwrnod casglu biniau.

Ailgylchwch gardfwrdd a gwydr ar wahân o 5 Ebrill 2021

Cwestiynau cyffredin – ailgylchu cardfwrdd a gwydr ar wahân

Ydych chi'n gwneud fel y Jonesiaid?

Peidio ailgylchu yw'r eithriad yn eich ardal, a gallai gostio £100 i chi.

Sut i ailgylchu yn gywir

Helpwch ni i ailgylchu trwy roi'r deunyddiau cywir yn y cynhwysydd cywir neu bin.

Canolfannau Ailgylchu

Dewch o hyd i'ch canolfan ailgylchu agosaf.

Cais am gasglu gwastraff swmpus

Gwasanaeth casglu eitemau na allwch eu hailgylchu na chael gwared arnynt yn eich bin olwynion.

Casglu Gwastraff Clinigol

Bydd y Cyngor yn casglu gwastraff clinigol penodol oddi wrth breswylwyr Merthyr Tudful.

Casgliadau a Gynorthwyir

Gwybodaeth am gasgliadau a gynorthwyir a sut i ymgeisio.

Fin mwy o faint

Find out how to request a larger capacity bin.

Rhoi gwybod am gasgliad a fethwyd (bin/ailgylchu)

Os nad yw'ch bin wedi'i gasglu wybod i ni trwy.

Cyfarpar Trydanol ac Electronig Gwastraff

Cyfarpar Trydanol ac Electronig Gwastraff

Atgyweirio

Peidiwch â thaflu’ch eitemau sydd wedi torri, atgyweiriwch nhw!

Diwedd treial ailgylchu bagiau plastig a phlastig lapio

Daw’r treial 12 wythnos ar gyfer bagiau plastig a phlastig lapio i ben ddydd Gwener 30 Gorffennaf 2021.

Casgliadau batris y cartref wrth ymyl y ffordd

Gallwch ailgylchu hen fatris y cartref bellach wrth ymyl y ffordd fel rhan o’ch cynllun ailgylchu wythnosol. Defnyddiwch y bag bach porffor a ddarparwyd gan y Cyngor ar gyfer ailgylchu batris.

Dewch o hyd i'ch Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref agosaf

Dysgwch am oriau agor a lleoliadau eich canolfannau ailgylchu.